Bidrag til hjemmesiden....

Redaktionsgruppen består af; Gabor Grahn, mailadresse: gaborgraehn@gmail.com Jesper Leegaard, mailadresse: sortstork@gmail.com

Redaktionsgruppen vil i fællesskab varetage den daglige drift og opdatering af hjemmesiden. Fælles for redaktionsgruppen er, at alle tidligere har deltaget i at kommunikere om fuglelivet og DOF's aktiviteter - det være sig via facebook-grupper, blogs, hjemmesider eller medlemsblade.

Bliv bidragsyder - har man lyst til at bidrage med spændende historier, billeder eller har forslag til emner, som vi skal tage op, så hører redaktionen meget gerne fra medlemmerne.