Årsmøde og generalforsamling 2020

Årsmøde og generalforsamling 2020

Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen for Sønderjylland

Søndag den 2. februar 2020

Sønderborg Vandrehjem, Kærvej 70, 6400 Sønderborg

Program for dagen

Kl. 10:00

Fugletur

Vi mødes ved vandrehjemmet i Sønderborg.

Herfra kører vi til et lokalt fuglested – afhængig at vejret, og hvor der mange fugle netop nu.

Kl. 12:00 - 13:00

Vi er tilbage ved vandrehjemmet i Sønderborg, hvor der serveres frokost (tilmelding

skal ske i forvejen, og ligesom tidligere vil vi opkræve 100 kr. som tilskud).

Hvis I ønsker at deltage i frokosten (pris 100 kr.) skal indbetaling ske

senest mandag den 20. januar:

Registreringsnummer: 7970 - Kontonummer: 0000114097

Kontakt evt. Jesper Leegaard (tlf. 25 65 86 90 eller sortstork@gmail.com)

Kl. 13:00 – 14:30 Årsmøde

 

Martin Reimers fra Naturstyrelsen Sønderjylland vil fortælle om Naturstyrelsens ”pas-på-kort”, der er et elektronisk hjælpemiddel til at ”passe på” rovfuglereder, spættetræet mm under skovfældning. Desuden vil Martin omtale en række nye naturforbedrende tiltag på Naturstyrelsens arealer, som kan komme fuglene til gode. Her ud over bliver der tid til at snakke samarbejde og stille spørgsmål."

Bjarne Nielsen er DOF-Sønderjyllands DOFbasekoordinator. Han vil komme med en orientering om DOFbasen, bl.a. status på indtegning af lokalitetsgrænser, hvordan indtaster man bedst i DOFbasen, lidt om DOFbasen i fremtiden. Og så vil der selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål om DOFbasen generelt."

Kl.14:30 – 15:00

Kaffe og kage

Kl. 15:00 – ca. 17:00

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende regler.

Det er muligt at deltage i alle dele af arrangementet eller kun i enkelte af dem.

For nærmere oplysninger kontakt formand Gert Fahlberg

tlf. 2631 1013 eller  gert.fahlberg@bbsyd.dk

Generalforsamling 2020 for DOF-Sønderjylland

Søndag den 2. februar 2020

Sønderborg Vandrehjem

Kl. 15:00 – 17:00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.
 5. Valg til bestyrelsen

- Følgende opstiller til genvalg:

Jørn Vinther Sørensen

Bjarne Nielsen

Gabor Graehn

Karen Raagaard                                                                                                                                                                      

 

Martin Liebermann ønsker at udtræde af bestyrelsen, og vi skal derfor have valgt et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Martin. (Martin var på valg i 2019, og hans afløser vil derfor være på valg igen i 2021).

 

 1. Valg af suppleanter (P.t. Lars Peter Hansen) Der kan vælges op til 5 suppleanter.
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. Valg til DOFs repræsentantskab. (samt suppleanter)
 4. Forslag fra medlemmerne
 5. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 9 må for at kunne behandles på

generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 18. januar

 1. gert.fahlberg@bbsyd.dk

Foreningens medlemmer er meget velkomne til at støde til

i løbet af dagen.

""""