Årsmøde og generalforsamling

Årsmøde og generalforsamling, 2023

Søndag den 5. februar 2023 blev der afholdt årsmøde og generalforsamling på Klægager i Ballum. Ved årsmødet gik turen til Ballum Sluse, hvor der blev kigget fugle og snakket lystigt på kryds og på tværs. Der blev både spottet blå kærhøg, sølvhejre, hvinænder, gravænder, havørne, bjerglærker og meget mere.

202302054888ArsmodeBallumSluse 
Foto: Bjarne Nielsen

Efter frokosten var der spændende foredrag med John Frikke fra Nationalpark Vadehavet om bl.a. planerne ved Margrethe Kog Nord og et nyt naturprojekt ved Juvre på Rømø, og Peter Brusendorff fortalte om status for Engfugleprojektet. Det var en rigtig hyggelig dag, og bestyrelsen er meget glade og taknemmelige for den opbakning, der var fra medlemmerne - 42 medlemmer kom og støttede op om dagen. Det var rigtig dejligt! 

generalforsamling2023 
Foto: Jesper Leegaard

Samtidig blev bestyrelsen udvidet med tre suppleanter - stort velkommen til Bonni Rathje-Ottenberg, Morten Møller Ihle og Viggo Petersen!

Referatet fra generalforsamlingen kan findes her.

DOF Sønderjylland
17. februar 2023/mliin