Handleplan for DOF Sønderjylland 2017

DOF Sønderjyllands bestyrelse vil arbejde med at :

MEDLEMMER

TURE
• Fastholde udbuddet af ture for medlemmer med hensyn til antal, geografisk fordeling og variation
• Afholde åbne arrangementer for alle interesserede (fx Ørnens Dag)

ARRANGEMENTER
• Afholde foredrag/kurser

AKTIVITETER
• Lave arrangementer omkring ATLAS III projektet

LOKALGRUPPER
• Støtte lokalgrupperne i Haderslev og Tønder

HJEMMESIDEN
• Vedligeholde og optimere hjemmesiden www.dof-syd.dk
• Vedligeholde og optimere Face Book gruppen


PANURUS
• Fortsætte støtten til redaktionsgruppen
• Fortsætte udgivelsen af bladet Panurus, så længe der er økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til det.

Synliggørelse af DOF Sønderjylland

  • Deltage i messer og Ørnens Dag.

SAMARBEJDE
• Fortsætte samarbejdet med OAS omkring PANURUS og ture
• Fortsætte samarbejdet med DOF-SV omkring Vadehavet
• Holde kontakten med OAG
• Fortsætte det grænseoverskridende samarbejde

NATURFORVALTNING
• Have fokus på kommunernes naturforvaltning samt deltage i kommunernes Grønne Råd
• Være opmærksomme på aktuelle naturbeskyttelsessager inden for DOF-Sønderjyllands område