Handleplan for DOF Sønderjylland 2018

DOF Sønderjyllands bestyrelse vil arbejde med at:

MEDLEMMER

TURE & AKTIVITETER

 • Fastholde/øge udbuddet af ture for medlemmer med hensyn til antal.
 • Forbedre den geografiske fordeling af ture samt øge variationen i aktiviteterne. (Langt de fleste ture er åbne ture, men vi vil tilstræbe også at arrangere større ture, som udelukkende vil være for medlemmer).
 • Afholde åbne arrangementer for alle interesserede (fx Ørnens Dag).
 • Afholde en weekendtur for medlemmer.
 • Afholde foredrag/kurser.
 • Lave arrangement omkring punkttælling. (2.maj kommer Thomas Vikstrøm).

LOKALGRUPPER

 • Fortsætte støtten af lokalgrupperne i Haderslev og Tønder.
 • Støtte initiativer til opstart af lokalgruppe i Aabenraa. (OAS betragter vi som Sønderborg Kommunes lokalgruppe).

HJEMMESIDEN OG FACEBOOK-GRUPPEN

 • Vedligeholde og optimere hjemmesiden dof-syd.dk, så den bliver et mere aktivt medie i vores lokalafdeling.
 • Vedligeholde og optimere Facebook- gruppen.

PANURUS

 • Arbejde på at nedlægge bladet i papirformat. Dog sandsynligvis fortsætte med en digital udgave og støtte en eventuel redaktionsgruppe.

MOBILEPAY

 • Indføre MobilePay, blandt andet for at gøre det lettere for medlemmer at betale ved arrangementer.

SYNLIGGØRELSE AF DOF SØNDERJYLLAND

 • Deltage i Ørnens Dag (Ballum sluse)
 • Fortsætte samarbejdet med OAS omkring ture
 • Fortsætte samarbejdet med vores nabo-lokalafdelinger
 • Holde kontakten med OAG
 • Deltage i de lokale medier (inkl. sociale medier)

NATURFORVALTNING

 • Have fokus på naturforvaltning ved at deltage i Grønne Råd, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsens Brugerråd samt andre relevante råd og nævn.