Hvidskæggede terner ved Nørresø d. 14 maj. 
 
En melding på e-mail at der var dumpet hele 15 hvidskæggede terner på lokaliteten Nørresø ved Tønder skabte røre i ornitologiske kredse inklusiv mig selv.  Jeg var låst fast på arbejde den dag til kl.1530, velvidende om at Gert Lystrup Jørgen havde været på Nørresø og set fuglene tidligere på dagen. Jeg er normalt ikke den der køre langt for hits, men Tønder kan lige gå an. At gå glip af de usædvanlige mange hvidskæggede terner ville være sort øjeblik, så afsted med mig. Jeg kom dog lidt sent afsted og ingen meldinger om at fuglene stadig var i området gjorde mig lidt irriteret. Skulle jeg nu gå glip af endnu en sjælden fugl. Men heldigvis var fuglene stadig at finde ved findestedet.   De var lette at få øje på med deres sodgrå underside, den lysende kind, ret lyse korte og brede vinger Faktisk en meget flot kompakt terne. Der fløj to hvidskæggede terner udfor hvor jeg stod. Hele tiden frem og tilbage for at finde noget mad. De andre 13 fugle var ikke lige til af finde lige med det samme. Et underligt engsnarre-agtig eller frø-agtig kald hørtes hele tiden og jeg undrede mig hvor det kom fra.  Det viste sig at være de hvidskæggede terner der kaldte. Meget anderledes kald i forhold til de andre mere almindelige terner som fjordterne og havterne.  Længere henne til højre hvor jeg stod sad 2 andre ornitologer og kiggede på fugle. Og helt ovre på vestligste del af området stod finderne af fuglene. 
image1 
Der var masser af fugle at kigge på men ternerne var helt klart i centrum. Jeg syntes at fuglene var meget rastløse i det tidsrum hvor jeg var i området. Andre fuglekiggere havde tidligere set dem raste på en mudderflade hvor de sås næsten alle sammen. Det gjorde jeg dog også lidt senere. Lige pludselig var flokken næsten samlet i luften lidt længere henne mod venstre. De fløj et godt stykke oppe og kun en enkelt terne var ikke sammen med dem. Den fløj lavt over området. Senere delte flokken sig i småbidder og fordelte sig rundt omkring.  En helt igennem fantastisk oplevelse. Jeg kunne forstå at det var ganske enestående med så mange hvidskæggede terner på et sted og at det faktisk var DK rekord i antal af fugle på et sted.  
 
Næsten hvert år for man en antydning af noget er på vej, med hensyn til de hvidvingede terner. At en mere eller mindre invasion er på vej og så er man forberedt, men her var man fuldstændig uforberedt. Der var ikke noget der antydede at noget var på vej. Derfor var det også bare med at komme af sted fordi man vidste at ternene kunne fordufte lige så hurtig som da de kom. Og ganske rigtig dagen efter var de væk, men heldigvis fik man den oplevelse med. Det kunne være once in a lifetime obs. 
Dennis Langholz
 
Hold øje med byens måger. 
 
Det er efterhånden almindeligt kendt at både stormmåge og sølvmåge ofte findes ynglende på hustage i byerne. De vælger gerne de store flade tage som der er rigelig af i byernes industriområder. Fænomenet er beskrevet i Danmark fra omkring 1990. Dengang var det havnebyerne som fik ynglende sølvmåger, og i mindre grad stormmåger. 
Her i Sønderjylland kan både stormmåger og sølvmåger nu også findes ynglende i mindre byer langt væk fra kysten. Eller så langt væk man nu kan komme i vores landsdel. De findes fx ynglende i Rødekro, Toftlund, Skrydstrup, Padborg og Hjortkær. 
httemge
Midt i april blev jeg opmærksom på en gruppe hættemåger, som viste interesse for et fladt tag på en industribygning i Vamdrup. Ved et besøg omkring den 25. april sås hættemågerne flyve med rede-materiale op på taget. Efter en forespørgsel hos ejeren af bygningen, fik jeg den 9. maj tilladelse til at inspicere taget. Her fandt jeg en lille hættemåge-koloni på 10-12 par. Hættemåge er ikke tidligere registreret som tagynglende i Danmark! 
 
Derfor vil jeg opfordre til at holde et vågent øje med byens måger. Det behøver altså ikke udelukkende at være stormmåger og sølvmåger, men også hættemåger og endda sildemåger, som yngler på hustage. Når der kan findes hættemåger på tage 500 m nord for Kongeåen, er det bestemt værd at lede her i Sønderjylland. I Hamborg er der fundet ynglende sorthovedet måge på byens tage.
Alt tastes naturligvis i dofbasen for nu- og eftertiden. 
God jagt. 

Jesper Leegaard 

Højspændingsforbindelsen som løber mellem Kassø i Sønderjylland og Tjele i Midtjylland blev færdigbygget i 2014. Forbindelsen afløste de gamle gittermaster og erstattede dem med rørmaster. De gamle gittermaster var yngleplads for ravne og krager, og det var derfor spændende om fuglene kunne finde ud af at bygge rede i de nye master.

Allike var den første art til at flytte ind i masterne. De fandt huller både i toppen af tårnet og i konstruktionen som bærer ledningerne. Disse huller blev imidlertid lukket af Energinet, som ikke vil have ynglende fugle på deres master. Efter allike blev det krager som valgte at bygge rede i masterne, hvilket ikke var uventet, da krager jo er meget tilpasningsdygtige. Mere overraskende har det været at stære kan finde hulrum i konstruktionerne og yngler i dem flere steder.

I sidste weekend gik jeg en tur langs Gram å ved Nustrup for at lede efter syngende blåhals. Jeg fandt to af dem på en ret kort strækning. På et tidspunkt kommer en ravn flyvende op mod en elmast. Den lander på elmasten og i kikkerten kan jeg se at den fodre store unger. Havde jeg ikke set ravnen flyve til reden, tror jeg ikke at reden var blevet opdaget. Trods en ravneredes store størrelse, fylder reden ikke meget på en gigantisk stålmast.

Netop her ved Nustrup ynglede et ravnepar i de gamle gittermaster, inden de blev taget ned og erstattet med rørmasterne. Måske er det dette par som, nu har taget mod til sig, og yngler nu som fjerde art her.

Jesper Leegaard

Redaktionsgruppen består af; Liva Bonnesen, mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Gabor Grahn, mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Jesper Leegaard, mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionsgruppen vil i fællesskab varetage den daglige drift og opdatering af hjemmesiden. Fælles for redaktionsgruppen er, at alle tidligere har deltaget i at kommunikere om fuglelivet og DOF's aktiviteter - det være sig via facebook-grupper, blogs, hjemmesider eller medlemsblade.

Bliv bidragsyder - har man lyst til at bidrage med spændende historier, billeder eller har forslag til emner, som vi skal tage op, så hører redaktionen meget gerne fra medlemmerne.

Aldrig har vi oplevet så strålende vejr på Ørnens Dag! Solen skinnede og der var mildhed i luften.

Og bedst af alt sad havørne-parret i det gunstige udsigtstræ på den modsatte bred af søen. Majestætiske tronede de her i næsten 2 timer, så de tilstrømmende deltagere kunne gå lige til stetoskoperne og blive begejstrede over synet. Senere fløj hannen ind mod Hoptrup, mens hunnen satte sig på en grøn mark for til sidst at stige højt op på himlen.

Antallet af besøgende kom op på 200, hvoraf mange er trofaste Ørnens Dag-besøgende, som her blev opdateret på havørnenes status i det syd- og sønderjyske. Lokale hunde-luftere lagde vejen omkring ligesom mange børnefamilier brugte megen tid på at høre om fugle. Mange havde set DR1-programmet aftenen før om ørne og var meget interesserede i at høre mere. Liva kaprede et måske kommende DOF Ungdom medlem! Andre spændende observationer var 2 sølvhejrer og 4 overflyvende traner.

DOF-deltagerne var Liva, Bjarne og Ole fra Sønderborg og Jørn og undertegnede fra Haderslev. Det var godt at være så mange til at udlevere foldere og tage imod.

Helle Regitze Boesen