Turreferat fra turen til Nationalpark Vadehavet og Vadehavscenteret.

Onsdag den 26. april 2017

Fotograf på alle fotos: Elisabeth Bech

 

13 DOF folk stod klar da Vadehavscentret åbnede kl. 10 og her fik mange af os en stor overraskelse.
Centret er nyåbnet og formidler på fornem vis livet i Nationalpark Vadehavet.
 
Vinden var kold, men holdt solen sit indtog og muliggjorde observationer omkring Kammerslusen og klæggravene, der ligger nord for slusen.
 
Forinden havde vi dog indtaget vores frokost i læ ved Kammerslusen.
 
 
På markerne nord for Kammerslusen kørte vi på pomerans-fugle-jagt, men uden resultat.
Heldigvis fik vi andre gode observationer i området omkring klæggravene: atlingand, gul vipstjert.
I alt 53 arter.
 
 
Forårshilsen
 
Helle Regitze Boesen
Haderslev