Her kommer referater fra de nyeste ture.

Beskrivelse fra turen kommer her

Billede et Fuglekurses, Ballum Sluse

.