Udskriv

Årsmøde og generalforsamling 2019 i

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 3. februar 2019

Hohenwarte, Siltoftvej 2, Højer

Hohenwarteluftfoto 

Program for dagen

Kl. 09:30 – 10:00

Kaffe med rundstykker på Hohenwarte.

 Kl. 10:00 - 12:00

Vi går en tur fra Hohenwarte og ud til Vidåslusen, hvor vi på

vejen frem og tilbage ser på fugle.

Kl. 12:00 - 13:00

Vi er tilbage på Hohenwarte, hvor der serveres en let frokost (tilmelding

skal ske i forvejen, og ligesom i 2018 vil vi opkræve 100 kr. som tilskud).

Hvis I ønsker at deltage i frokosten (pris 100 kr.) skal indbetaling ske

senest den 28. januar:

Registreringsnummer: 7970 - Kontonummer: 0000114097

Eller Mobilepay 56220

Kontakt evt. Jesper Leegaard (tlf. 25 65 86 90 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Kl. 13:00 – 14:45

Morten Bentzon Hansen kommer og fortæller: Morten er Forstfuldmægtig i Miljøstyrelsen og arbejder med naturovervågning i vores Natura 2000 områder, hvor hans primære jobfunktion er overvågning af ynglefuglene i fuglebeskyttelsesområder. Vi skal høre om Projekt Hedehøg, Den trilaterale vadehavsovervågning og den traditionelle NOVANA overvågning. Her vil der være fokus på hvordan data fra DOF-basen bliver brugt i dette arbejde.

Hør også hvordan ny teknologi tages i brug – specifik overvågning med droner. Desuden skal vi høre om de netop gennemførte ændring af Natura 2000 afgrænsninger. Morten er også medlem at SU (sjældenhedsudvalget) – og svare gerne på spørgsmål om dette arbejde

Der lægges op til debat – så kom frem med din mening.

 

Der vil inden selve generalforsamlingen starter blive serveret kaffe.

Kl. 15:00 – 17.00

Generalforsamlingen begynder og den bliver afholdt efter gældende regler.

Det er muligt at deltage i alle dele af arrangementet eller kun i enkelte af dem.

For nærmere oplysninger kontakt formand Jørn V. Sørensen

(tlf. 20 80 39 16 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

Generalforsamling 2019 for DOF-Sønderjylland

Søndag den 3. februar 2019

Hohenwarte

Kl. 15:00 – 17:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse.

5. Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Liva Bonnesen (ønsker genvalg)

Martin Liebermann (ønsker genvalg)

Jan Ravnborg

Ole Tønder (ønsker genvalg)

Jesper Leegaard (ønsker genvalg)

6. Valg af suppleanter (p.t. Karen Raagaard & Gabor Graehn)

7. Valg af 2 revisorer.

8. Forslag fra medlemmerne

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til pkt. 8 må for at kunne behandles på generalforsamlingen være formanden i hænde senest den 13. januar 2019.